Nawoord skrive.

Nawoord skrive.

Kontakter, artikler, dossierer og andre lengre tekststykker blir vanligvis slettet med en etternavn. I dette nawoordet far man for eksempel en oversikt over en rapport om opprettelsen av en rapport. Pa denne nettsiden kan du finne informasjon, tips og eksempler for a skrive en etternavn.

I en post evaluerer man hvordan det har gatt for eksempel en undersokelse. Tevens kan menn forklare hvordan det er kommet fram til rapporten er utlopt. Nar rapporten er laget i gruppe, kan det beskrives hvordan sammenhenger mellom gruppeledere var, og andre aspekter som kan v re av betydning ved arbeid i et team blir uttalt.

En post er en del av rapporten hvor ingen ny informasjon blir fortalt. Ogsa gar menn ikke inneholdende i det stoffet som er behandlet i rapporten. Det malet av en etternavn er a evaluere hvordan man fra begynnelsen av for eksempel et prosjekt eller undersokelse til den endelige rapporten er kommet. Her finner du deler som har blitt l rt, eller eventuelle problemer som oppstar og deres losninger blir kalt. Personer i bedrifter som har innholdsrettet hjelp har tilbudt, kan i det hele tatt bli takknemlig.

Nawoord of voorwoord?

Nar bruker man en post, og nar en forord? I utgangspunktet brukes menn enten en etternavn, eller en forord, fordi i begge blir det i ferd med a komme til rapporten av annen tekst. Begge stykkene har derfor samme mal; en rapport med en forord er derfor ikke nodvendig: en av de to kan bli utelatt.

Placering av en nawoord.

Hvor plasser menn en nawoord? Det nawoord blir satt til slutten av for eksempel en rapport. Den noyaktige plasseringen av en post er direkte etter en konklusjon av sammendrag, og av de ressurslistene. Det malet av den naword blir ogsa ved dette ogsa klart: det er en oversikt pa rapporten.

Nawoord in Engels.

Hva er en nawoord pa engelsk? Pa engelsk benyttes det ordet ‘epilog’ nar man har det over et ord. Malet er selvfolgelig pa engelsk samme: evaluering av det foregaende rapport.

Tips en eksempel.

I tillegg til ovenstaende informasjon om navnet, kan du pa denne nettsiden ogsa fa en oversikt over tips og et eksempel pa et etternavn. Klikk her for listen med tips. Klikk her for et eksempel pa et etternavn.


Hilsener! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Gå her nå!