Mazoutverbruik for varme og varmt vann.

Mazoutverbruik for varme og varmt vann.

Het Ecobouwers forum er oppdatert og forbedret, derfor er denne diskusjonen avsluttet. Du kan ikke reagere her. Du kan stille denne foresporselen, eller sporre til administratoren av Ecobouwers for a apne denne diskusjonen som en ny foresporsel.

Jeg vet ikke om jeg er akkurat kommet hit for min foresporsel. Men likevel et forsok.

Vi har forrige maned en hytte kjopt varme og varmt vann alle pa mazout. Op 28/11/2005 har vi gitt 1000 liters mazout, hvilke vannacht opp var. Kan det vel? Er dette forbruket ikke ekstremt hoyt?

Det er ikke slik at vi stoter pa det samme, eller det hores ut (om jeg finner det ikke). Hvis det er ingen hjemme er (vanligvis fra 17 timer regner men) varme pa 23 � og om natten, og da ingen er hjemme, star dette pa 15 til 17 �. Varmt vann kan du regne opp til dette11 darlig per kveld.

16 Reacties.

er veldig hoy, gi noe mer informasjon om rom stor og sa; hvor godt er isolasjonen hvor dobbelt glass enn vet de menneskene her, men mer.

Det er et gammelt hus, ifolge meg uten isolasjon, men det er dobbeltrom. Over 1 stor soverom (15 m ), 1 normal (10 m ) og 1 liten rom (6 m ). Bor er ca 30 m , kjokken 12 m , bad 12 m og veranda 20 m . Uiteraard alt er skapt og det er ikke sa bra.

hoe hoog zij de blafonds.

De lofter har en normal hoyde, hvordan er dette omtrent. 2,5 meter, kan det v re normalt?

Du trenger ikke a v re sa hoy.

23 � C er hoy. Ved mitt hjem star oppvarming ved 20 � C som komforttemperatur og 15 � C som nattemperatur.

– Oppvarmer du alltid alle rom? Du trenger da ikke 20 � C i dine soverom (av og til, selvfolgelig)?

– Hvor gammel er kjelen en brander?

– Daglig en darlig forbruk ogsa en dusj ville dette halvere.

– isolasjon i taket?

Termostaten var na 23 �, men pa grunn av problemer med pumpen ble det vanligvis ikke varmere enn 17 �. Men i virkeligheten er vart varmebehov sv rt stort. Jeg er ogsa en koukleum og vi har 2 sma barn (3,5 ar og 1 ar).

Ingen isolasjon ifolge meg, men dobbelte vinduer.

Ogsa ingen isolasjon i taket, vi skal gjore det. En gang vi er fullt pa oss, sitter her, blir den zolder ganske isolert.

Tja, vi har ar ikke hatt darlig, og det er na litt av a nyte. Vi sitter tilkoblet pa grunnvann, sa for vannregnskapet matte jeg ikke la. Blijkbaar wel voor de mazoutrekening.

De brander skulle vel v re blitt uteksaminert (blir ogsa snart gjort), ville det ogsa v re mulig?

ah ja, ketel og brander ser det ny ut. Jeg trodde at den forrige eieren hadde sagt en ar pa 5 ar gammel. Det blir snart en ny pomp satt, ogsa fordi vi ikke fikk det varm nok.

Vil du do brenner da kanskje ekstremt mye brenner fordi det ikke er godt rundt om noe?

Ingen isolasjon, gammelt hus, hver dag en bad, brenner ikke optimalt. ville alles beste kan.

Jeg vil forst og fremst prove a isolere taket, selv om det bare er midlertidig inntil budsjettet er a gjore det riktig. Ved en hellend tak kan du isolere forsolget pa forsiden.

Rom som ikke blir brukt eller ikke, ville jeg sikkert ikke alltid varme, best med en termostatkran til 16 � C eller sa oppvarming. av ikke, hvis det ikke blir for kaldt.

23 � C er ganske mye, kan det ikke bli satt?

Hvis du trenger en storre pomp fordi de ikke blir varme. Da blir kjelen ogsa varme, ikke sa bra, slik at det kommer raskt pa temperaturen, sa brander kobler seg raskt ut.

Du sier at du ma oke pumpen, det vil si at radiatorene ikke blir varme varme. Hvor hoy er kjelen aquastaat satt?

Det ma du tenke pa at en forurenset kjele er mer brukt. Roet er nemlig en isolator.

Welke ketel – brander har du? (Merke, type)

Hvis den brander bare er avlagt, gar det ogsa mer energi. Men i forste omgang som disse er, begynner huset bedre a isolere med taket og de ytre veggene.

Din tank lekker, ikke jeg haper jeg.

er en rar historie finner jeg, og sikkert nar han sier at det ikke blir varmere enn 17 grader.

Du diskuterer folgende og yrkesmessig som foderal tjenestemann (dir. Energie) vil jeg likevel fa det folgende.

Min folelse er at Piet kunne ha det riktig med det. Jeg vet ikke nar du har kjopt huset, men nylig har alle sine tanker blitt la keuren (den fameuze gronne dop). Har du ikke fatt et keuringsattest van de tank?

Har du en underground eller en bovengrondse tank? Den attest sier naturligvis bare men at tanken pa den tiden var tett, dagen etter. (?)

Nar tanken ligger foran huset, eksisterer det fare for at de har statt ut av tanken din. Lach ikke, det skjer. Misschien har noen lagt merke til at du hadde fatt det riktig.

Det ligner meg imidlertid mer akseptabelt.

For resten kan jeg bare si at en gjennomsnittlig forbruk av et hus av storrelsen 3 500 l forbrukes.

Flere tips: 1) dakisolatie skiller 30% i bruk, gjor ogsa at du ikke far en skattemessig takst for isolering av taket til maks. � 1320 (40% av fakturaen kan bli belastet, se pa www.energiesparen.be og via postnummeret kan du se hvilke subsidier for hender). 2) Fra personlig opplevelse kan du spare best ved a investere i en god regelteknikk fra brander og kjel.

Beste Sylvie, jeg er redd for at du motte en lek zit. Vi er nemlig ogsa i en gammel leiebolig (ingen isolasjon – bare glas -.) Og vi har nok til 2.000 liter per ar (men bare for a varme).

det forbruk av 2 hus kan du ikke sammenligne. Leefpatroon, vorm huis, orientering, glass overflate, etc. spille en ikke understreke rolle i forbruket /

Echter, forbruket av S. er ganske hoyt. Selv en forbruk pa 3000L / ars varme og varmt vann. Det finnes ingen isolasjon i tak, vegger (blir brukt til a isolere, begynne med taket)

Hvis tanken ligger under jorden, kan det v re en lekkasje. Der ma man henvende seg til en kompetent kontrollor for a fa et tetthetsprov pa denne underjordiske tanken.

Det kan ogsa v re nar branden har en returledning til en underjordisk tank, som dette leker. De brander kan ikke lagres, og du merker ingenting av bare en hoyere forbruk.

Ogsa nar denne tanken er lett tilgjengelig, kan man gjore med tefstal av mazout.

Hvis du tanker under jorden, er du forst kontrollert om tanken ikke har lekkasje.

Forst og spesielt hjertelig takk for dine svar.

Jeg vil prove a fa svar pa alle sporsmalene dine.

De brander er Golling GL (?) Og de kjeden er van het merk Topas (type kennen vi ikke direkte). Kjele ACV Eco 130.

Til dengene som dor ved foderale arbeider. Die tegemoetkoming van de isolatie, is dit ook bij de aankoop van alleen bij plaatsing door een erkend vakman?

Ved doden har vi ogsa tenkt. Vare kjele ligger godt bak huset og er lett tilgjengelig for alle som har det. Det blir for tiden fortsatt mye arbeidet om dagen, sa det gar ikke pa nar det ogsa er en dag i bil.

Vi har en bovengrondse tank, sa det er en lek vi er oppdaget, tror jeg.

Den tekniker for oppvarming tenker at det skulle kunne ligge pa brenneren og kjelen som skulle bli kupert. Han kommer til a gjore det nar morgenen er levert.

Jeg tror at vi skal sjekke hver dag for a se hvor mye det gar ut. Bestaan er det egentlig a do med en slot for en bovengrondse tank?

Ff de stand van zaken doorgeven.

De brander + de ketel er utekuist. Var det vanskelig, den tekniker tenkte at dette aldri hadde skjedd i de fem arene at dette star. Ogsa nog de sproyter erstattet. Denne var utbredt, men han var for stor. Na ville do sproyten pa seg selv 1 liter mazout per time brenne utsparinger. Og ogsa selvfolgelig en noe tungere pomp erussen.

Vi har siden dette alt skjont merket at kjelen er mye mindre, og vi far det til a bli varmt. Hvis termostaten na er pa 20 � star det mer enn varmt nok inne.

I hvert fall takk for alle jullie radgevingen.

Het Ecobouwers forum er oppdatert og forbedret, derfor er denne diskusjonen avsluttet. Du kan ikke reagere her.

Ecobouwers er et prosjekt fra Bond Beter Leefmilieu VZW – Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel.

Strukturelle partnere van Ecobouwers.be.

Copyright 2001-2017 | Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw | Alle rettigheter forbeholdes.


Hilsener! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Gå her nå!