Marine ocs-spor

Marine ocs-spor h1>

Hvis du skal bli en SJA, gjor det fordi du vil v re en Marine First, advokat andre.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Jeg anbefaler deg for din interesse i Marine JAG, og jeg vil ekko advarslene fra andre plakater. I teorien er Marine JAGs Marines forste og advokater i andre. Du vil ga gjennom samme grov trening (OCS / TBS) som infanteri, luft, rustning, etc. kandidater. Det betyr at du ikke vil hoppe umiddelbart inn i lov ved eksamen. Personlig tror jeg det ville v re pent, men det er ikke for alle. Ogsa marin advokater har en tendens til a v re generalister. Jeg har hort at dette noe begrenser deres private sektor alternativer, men jeg vet ikke sikkert. Bare ting a huske pa.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

La meg v re den forste som sier at mye av denne «infanterioffisereren» Forste ting er ganske ubegrunnet. Marinesoldater pleide a bruke marinoffiserer mye for sine advokater, og de er ikke i det hele tatt infanteribaserte. I beste fall er dette en rekrutterer / OSO som prover a hores kunnskapsrik nar han faktisk ikke er det.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

La meg v re den forste som sier at mye av denne «infanterioffisereren» Forste ting er ganske ubegrunnet. Marinesoldater pleide a bruke marinoffiserer mye for sine advokater, og de er ikke i det hele tatt infanteribaserte. I beste fall er dette en rekrutterer / OSO som prover a hores kunnskapsrik nar han faktisk ikke er det.

Du ser litt ut av basen her. Marine er ogsa alltid kapitalisert. Beklager, men jeg vet nok av Marines som er nitpicky om det, og det gnides pa meg.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Som en tidligere Marine anbefaler jeg at du tar det dristige utsagnet til hjertet, men uansett, det kan v re, du kan ende opp med a lede menn i kamp og ha sine liv og dine egne i dine hender. Hvis det ikke er et ansvar du kan handtere, se til de andre v pnede styrker for JAG. Hvis det er sa lykke til deg.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Jeg tror faktisk at vi er for det meste i avtale. Visst, du vil bli trent i infanteritaktikk, sikker pa at du skal l re a v re en rifleman, etc. Men du vil ikke ga til infanteri skolen (Ja, dette er sin egen skole). Ogsa, det er plataner av hver type Marine, ned til postbehandlere. Ja, det er marine postmenn.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Jeg tror faktisk at vi er for det meste i avtale. Visst, du vil bli trent i infanteritaktikk, sikker pa at du skal l re a v re en rifleman, etc. Men du vil ikke ga til infanteri skolen (Ja, dette er sin egen skole). Ogsa, det er plataner av hver type Marine, ned til postbehandlere. Ja, det er marine postmenn.

Avtalt til et punkt, og da jeg nolende antar at du er eller var i v pnede styrker, burde du vite at det ikke er noen «frontlinje», og hvis en konvoi for eksempel ble angrepet, ma offisererne og NCOene ta ansvar. Ikke det samme som en infanteritruppe, men kamp er kamp. Nar det er sagt, hadde jeg ogsa kompiser som var administrasjon og luftfart Marines tappet for a bli med i infanteritrupper for patruljer. (selv om dette er enlisted side og riktignok ikke det samme som oppdragsgivere, men uansett, er det fortsatt en mulighet og noe en person burde v re med pa for han blir Marine.)

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Jeg tror faktisk at vi er for det meste i avtale. Visst, du vil bli trent i infanteritaktikk, sikker pa at du skal l re a v re en rifleman, etc. Men du vil ikke ga til infanteri skolen (Ja, dette er sin egen skole). Ogsa, det er plataner av hver type Marine, ned til postbehandlere. Ja, det er marine postmenn.

Avtalt til et punkt, og da jeg nolende antar at du er eller var i v pnede styrker, burde du vite at det ikke er noen «frontlinje», og hvis en konvoi for eksempel ble angrepet, ma offisererne og NCOene ta ansvar. Ikke det samme som en infanteritruppe, men kamp er kamp. Nar det er sagt, hadde jeg ogsa kompiser som var administrasjon og luftfart Marines tappet for a bli med i infanteritrupper for patruljer. (selv om dette er enlisted side og riktignok ikke det samme som oppdragsgivere, men uansett, er det fortsatt en mulighet og noe en person burde v re med pa for han blir Marine.)

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

PLC-C-kandidater mottar ikke lonn mens de gar til lovskolen, selv om de er kvalifisert for helsevesenet IIRC.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

PLC-C-kandidater mottar ikke lonn mens de gar til lovskolen, selv om de er kvalifisert for helsevesenet IIRC.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

PLC-C-kandidater mottar ikke lonn mens de gar til lovskolen, selv om de er kvalifisert for helsevesenet IIRC.

Som jeg forstar, gjelder de arene i tjeneste mot lonn og rangering. Jeg vet at en JAG fra Vandy ble forfremmet til kaptein da han startet TBS.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Kreditert. Dette er egentlig det jeg provde a si.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Kreditert. Dette er egentlig det jeg provde a si.

kilder; Ex-JAGs og SJAs, rekrutterere, n rmeste familiemedlemmer som har betjent bade marinesoldater og luftvapen (i ikke-lovlige billets).

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Re: Going for Marine Corps JAG- Rad, Stories, Etc.

Veldig nyttig informasjon, takk! Det har v rt en stund siden jeg har postet pa denne samtalen, men jeg er fortsatt veldig interessert i JAG. Uansett, pa grunn av den hoye selektiviteten til disse programmene, hores det ut som om det er en nodvendighet a soke pa dem alle. Men Marines er det som min interesse (fra na), men vi ser hvordan det gar. Jeg antar at det beste er a fokusere pa begynnelsen av mitt 1. ar av lovskolen. (ma ta det steg for steg, haha)


Hilsener! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Gå her nå!