Geschiedenis van Slot Loevestein.

Geschiedenis van Slot Loevestein.

Het college van B & W van Zaltbommel har et brevbrev skrevet til provinsen Gelderland over fremtiden for Slot Loevestein. Het Rijk er nemlig ikke lenger planlagt til a gi til de museale aktivitetene pa lokalet, med det resultat at det kan v re mulig innen et par ar at dorene skal ga. Het Slot Loevestein kjenner en arhundre lang historie som vestingsarbeid, fengsel og del av Waterlinie.

Den 3. april 1357 ble Dirc Loef van Horne ridder belonnet med det herskende van Altena en Munnikenland. De lokale befolkningene nektet a benytte seg til a anerkjenne, der Dirc ikke hadde en annen utvei enn a henvise dem til vold. Han styrte blant annet til bygging av et nytt kasteel, som ble ferdigstilt i 1368. Het fikk navnet Slot Loevestein, det letterlijk ‘Loef’s stenen huis’ betekende.

I 1372 matte Dirc v re slot avstand til graven van Holland, Albrecht van Beieren. Det var mulig a overfore fortjenesten som en betaling av losgeld, etter at Dirc tidligere var ar fanget i Tiel. Albrecht besluttet deretter a administrere kasteel over a la pa en serie slotvoogden, blant annet Knight Brunstijn van Herwijnen og gravin Jacoba van Beieren. I 1425 slo Slot Loevestein, i tillegg til resten av Holland, toe aan de Burgundiers.

Tachtigjarige Oorlog.

Gedurende de Tachtigjarige Oorlog werd het kasteel op 9 december 1570 met een lijst genoteerd door een kleine groep geuzen onder leiding van Herman de Ruyter. De skjedde som monniken, fikk adgang til kasteel og navngitt deretter den slotvoogd fanget. Det kasteel ble imidlertid fortsatt omringet av spanske byer, som straks dode en del og flere hundre soldater gikk til vesting styrene. Den 19. desember slo de en bres i kasteelmuren og falt det kasteel igjen i spanske hand. Herman de Ruyter og de tjue andre geuzen kom om livet.

Staatsgevangenis.

To ar senere, den 27. juli 1572, ble Slot Loevestein igjen i hendene av de oppstandelingen, som dette ikke lenger ga ut av handen. Vel besluttet a gjore noen forbedringer i forsvaret, blant annet en okning av ringmuren og tilretteleggelsen av flere vegger og bastioner.

‘Hugo de Groot klimer i sin bokkiste’ (ca 1800)

I lopet av de to arhundrene etter dode Slot Loevestein hovedsakelig som fengsel for hoygeplatste menn, blant annet den nederlandske regenten Johan de Witt, den engelske admiral George Ayscue og dordrechtse mayor Simon Halewijn. Veruit de beroemdste gevangene uit de geschiedenis van Slot Loevestein is echter Hugo de Groot, die op 22 maart 1621 op beruchte wijze uit het slot wist te ontsnappen.

Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Etter avslutningen av den franske okkupasjonen besluttet kong Willem I Slot Loevestein i 1815 a oppta i Nieuwe Hollandse Waterlinie, en rekke fortifications for forsvaret av den vestlige delen av Nederland. Beregnet ble at det kasteel matte ha minst 700 mannskap og 28 kanoner, men her kom slutt, men lite av terecht. Sa var det under den Belgiske Opstanden (1830-1839) pa den nederste punkten bare 65 soldater ligget i det kasteel. Under forste og andre verdensoorlog gjorde det deretter bare tjeneste som lagerplass.

Slot Loevestein.

Per 1. oktober 1951 ble den milit re funksjonen av Slot Loevestein enn ogsa ved Koninklijke Besluit offisielt opphevet. Vel ble det fortsatt mye penger investert i restaureringen av kasteelkomplekset, siden mange bygninger i mellomtiden er i darlig stand. I 1986 ble de rekonstruksjonsarbeidene fullfort, hvorav Slot Loevestein fra 9. desember 1994 ble utfort av Stichting Museum Slot Loevestein.

Het Rijk dreier den subsidie til Stichting nu stop te zetten, noe som gjor College of B & W van de gemeente Zaltbommel bang dat Slot Loevestein binnen enkele jaren haar deuren zal moeten sluiten. Pa dette tidspunkt blir det evige kasteel arlig besokt av ca 130.000 mennesker.

Meer lezen over:

Tijdperken:

Og mis aldri mer de fineste historiske historiene!

Ta en abonnement og fa flotte gaver!

8x per ar den beste historien i bussen.

Ta en abonnement og fa tre flotte gaver!


Hilsener! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Gå her nå!